مین سامسونگ 50B430پارت نامبر:4101174

۵۰۰.۰۰۰ تومانهمکار عزیز،سال نو مبارک،ارسال ها به صورت منظم انجام خواهد شد.سفارش های تا ساعت 2 در همان روز انجام می شود.