پاورپلاسمای سامسونگ PS42C470B1پارت نامبر :4400329A

۶۵۰.۰۰۰ تومان