برد تیکان سونی SONY-TICON-KLV-32S400

400,000 تومان