اینورتر سامسونگ 32C455پارت نامبر:SSI3204VH

۲۰۰.۰۰۰ تومانهمکار عزیز،سال نو مبارک،ارسال ها به صورت منظم انجام خواهد شد.سفارش های تا ساعت 2 در همان روز انجام می شود.