خرید و فروش و قیمت بردYو Z و X پلاسما سامسونگ SAMSUNG

این بردها فقط در تلویزیون های پلاسمای  سامسونگ SAMSUNG استفاده می شوند و وظیفه فعال سازی پنل پلاسمای سامسونگ SAMSUNG راه عهده دارند

استعلام موجودی و قیمت در واتساپ

برد انواع تلویزیون

برد y پلاسما سامسونگ مدل ps42a410c

استعلام موجودی و قیمت در واتساپ

برد انواع تلویزیون

برد z پلاسما سامسونگ مدل ps42a410c

استعلام موجودی و قیمت در واتساپ

برد انواع تلویزیون

برد ZSUS سامسونگ مدل PS43D495A1M

استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
استعلام موجودی و قیمت در واتساپ

برد انواع تلویزیون

برد بافر SAMSUNG-BUFFER-43F4950

استعلام موجودی و قیمت در واتساپ

برد انواع تلویزیون

برد بافر سامسونگ samsung buffer ps42c470

استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
استعلام موجودی و قیمت در واتساپ

برد انواع تلویزیون

برد کنترل SAMSUNG-PS43E4950-CONTROL

120,000 تومان