خرید و فروش و قیمت بردYو Z و X پلاسما سامسونگ SAMSUNG

این بردها فقط در تلویزیون های پلاسمای  سامسونگ SAMSUNG استفاده می شوند و وظیفه فعال سازی پنل پلاسمای سامسونگ SAMSUNG راه عهده دارند

استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان
استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
استعلام موجودی و قیمت در واتساپ