خرید و فروش و قیمت بردYو Z و X پلاسما ال جی LG

این بردها فقط در تلویزیون های پلاسمای الجی استفاده می شوند و وظیفه فعال سازی پنل پلاسمای ال جی راه عهده دارند

برد تلویزیون

برد LG-XYZ-42PJ350V

استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
۸۵۰.۰۰۰ تومان
استعلام موجودی و قیمت در واتساپ

برد تلویزیون

برد زد 42PN4500

استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
استعلام موجودی و قیمت در واتساپ