خرید و فروش و قیمت بردYو Z و X پلاسما ال جی LG

این بردها فقط در تلویزیون های پلاسمای الجی استفاده می شوند و وظیفه فعال سازی پنل پلاسمای ال جی راه عهده دارند

برد انواع تلویزیون

برد بافر LG-BUFFER-NO11145 NUMBER

250,000 تومان

برد انواع تلویزیون

برد بافر ال جی 325415 BUFFER

استعلام موجودی و قیمت در واتساپ

برد انواع تلویزیون

برد بافر ال جی LG-BUFFER-42PN4500

استعلام موجودی و قیمت در واتساپ

برد انواع تلویزیون

برد بافر ال جی LG-BUFFER-NO1221 NUMBER

استعلام موجودی و قیمت در واتساپ

برد انواع تلویزیون

برد کنترل ال جی lg-ticon-42pj350

120,000 تومان

برد انواع تلویزیون

برد لاجیک ال جی LG-LOGIC-42PJ350

150,000 تومان
استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
در انبار موجود نمی باشد

برد انواع تلویزیون

برد LG-XYZ-42PJ350V

استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
در انبار موجود نمی باشد

برد انواع تلویزیون

برد زد 42PN4500

استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
در انبار موجود نمی باشد
استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
در انبار موجود نمی باشد

برد انواع تلویزیون

برد وای و زد ال جی LG 42PN4500 Y&Z

استعلام موجودی و قیمت در واتساپ
در انبار موجود نمی باشد

برد انواع تلویزیون

برد وای و زد ال جی مدل 42pt350r-td

استعلام موجودی و قیمت در واتساپ