پرداخت آنلاین

برای پرداخت امن آنلاین از درگاه PAY و همه بانک های متصل به شبکه شتاب بر روی دکمه پرداخت آنلاین کلیک کنید.
پس از پرداخت شماره پیگیری را به اطلاع ما برسانید.
پرداخت آنلاین بهترین روش جایگزین پرداخت کارت به کارت است. همه مراحل از طریق مراجع بانکی و وبسایتWWW.PAY.IR  به عنوان واسط بانکی و وبسایت بردشاپ قابل رهگیری است.