اصولاً اشكالاتي كه در تلويزيون پيش مي آيد به دو دسته زير تقسيم بندي مي شود :

1) عيوب سخت افزاري

2) عيوب نرم افزاري

كه بيشترين مشكلات پيش آمده مربوط به سخت افزار است.

قسمت تغذيه  :

1-  سوختن مداوم فيوز

2-  سوختن مدام STR و DIODE در تغذيه

3-   فيوز زدن تغذيه يا چپ چپ كردن

4-  كم يا زياد بودن ولتاژ تغذيه

5-  داغ كردن بيش ازحد قسمت تغذيه

رفع عيب به ترتيب شماره :

1-  چك كردن PTC ، VDR  ، ديود و خازن تغذيه و در نهايت تعويض STR

2-  اتصال بودن خازن تغذيه و يا تغيير ظرفيت خازن و يك يا چند ديود

3-  نامرغوب بودن قطعات و يا اتصالي در خروجي

4-  در مورد فيوز زدن تغذيه اتصال بودن خروجي بهر نحوي ديود ، خازن وسوختن رگلاتور و BU

5-  خراب بودن اپتو كوپلر يا آيسي 431 TL

6-  تعويض خازنهاي كم ظرفيت و ولتاژ پايين وگاهي سراميكي

7-  لحيم كاري پايه هاي ترانس تغذيه يا چاپر

8-  شكستن ترانس تغذيه باعث داغ شدن آن مي گردد

9-  تعويض ايپيرام

قسمت هوريزنتال :

1-  سوختن ترانزيستور خروجي يا STR

2-  داغ كردن STR

3-  صدا دادن وجرقه زدن HV

4-  كم بودن ولتاژ هاي خروجي همه يا بعضي از پايه هاي HV

5-  اختلال در تصوير( نور فوكوس، دنده اره اي كردن گوشه هاي تصوير و اعواج )

بیشتر بخوانید
نحوه تعمیر برد تیکان

6-  بزرگ يا كوچك شدن تصوير در جهت افقي و گاهاً عمودي

7-  خاموش شدن تلويزيون بعد از مدتي كار كردن بصورت نامعين

رفع عيب هوريزنتال :

1-  بالا بودن ولتاژ تغذيه

2-  خراب بودن ترانس هاي ولتاژ

3-  نيم سوز بودن يا كامل سوختن يوك

4-  تعويض خازن هاي هور يزنتال در مورد داغ كردن و بزرگ بودن تصوير خازنهاي ولتاژ بالا و ظرفيت پايين مثل 682 و 10 نانو و …

5-  خراب بودن فركانس آن در بضي از موارد تعويض كريستال 500 و يا آيسي

6-  خراب بودن خازن نزديك چوك درايور و بعضي موارد نشتي بودن زينر درايور مثل الجي كه چند بار سويچ مي كند و بعد روشن مي شود

7-  تعويض ايپيرام( پروگرام كردن يا ورود به منو مخفي)

قسمت ورتيكال :

 

1-  بزرگ شدن تصوير

2-  تا خوردن تصوير و وجود خط هاي ريز در بالاي تصوير

3-  نبود قسمتي از بالا يا پايين تصوير

4-  وجود خط در وسط تلويزيون و تنظيم نشدن آن

5-  خاموش شدن تلويزيون در بضي از تلويزيون ها (ناسيونال، پاناسونيك)

6-  نبودن تصوير و يا سفيد شدن صفحه يا وجود خط برگشتي و دير بالا آمدن تصوير

رفع عيب ورتيكال :

1-  تعويض خازن هاي ورتيكال

2-  بالا بودن يا پايين بودن و نبود ولتاژ تغذية آيسي

3-  خراب بودن آيسي اتصال بودن يوك يا نيم سوز بودن آن

4-  نبود سيگنال هاي دريافتي آيسي

5-  تنظيم نبودن پتانسيومتر

6-  ايپيرام

قسمت ويديو يا تصوير :

 

1-  نبودن تصوير

2-  راستر شدن يا صفحه سفيد

بیشتر بخوانید
تصویر تلویزیون سیاه و سفید LED

3-  دير آمدن تصوير

4-  سينك نبودن تصوير( كركره شدن يا پرش ولرزش )

5-  نبود رنگ سياه در صفحه

6-  نبودن OSD يا كراكتر

7-  نبودن تله تكست و محو بودن تصوير

8-  نداشتن كنتراست ( شفافيت) و نداشتن نور

بررسي فيش هاي AV يا ويدئو :

 

1-  شكسته بودن فيش

2-  سوختن آيسي AV يا رابط هاي آن مثل اپتوكوپلر

3-  قطع و وصل شدن تصوير

4-  سوختن مدار محافظ ( ترانزيستور، مقاومت و ديود )

بررسي عیب تصوير :

1-  خراب بودن هاي ولتاژ يا نبود ولتاژ فيلامان

2-  نبود ولتاژ ويديو 250 ولت

3-  خرابي آيسي  RGB

4-  خرابي لامپ تصوير

5-  خرابي آيسي جنگل وسيستم

6-  خرابي  IF

7-  خراب بودن تغذيه

8-  تعويض خازن ويديو معمولا 10/250 یا 22/250

9-  خراب بودن اپتوكوپلر

10-  اتصال بودن زينر در ورتيكال و يا در قسمت تصوير

11-  خراب بودن كريستال يا اسيلاتور جنگل وسيستم – ايپرام

مشکلات موجود در هر قسمت تلویزیون بطور خلاصه

قسمت صدا :

1-  نبود صدا

2-  نامفهوم بودن صدا

3-  پارازيت در صدا

رفع عيب صدا :

1-  چك كردن بلندگو

2-  چك كردن فيش هد فون

3-  نبود ولتاژ تغذيه

4-  خراب بودن آيسي صدا

5-  خرابي آيسي جنگل و يا سيستم

6-  تعويض خازن

7-  در تلويزيونهاي جديد آيسي دكودر مثل 9859 TDA

8-  ايپرام

بررسي مدار كنترل :

 

1-  كار نكردن كنترل

2-  جا به جا كار كردن دكمه ها

3-  از كار افتادن دكمه هاي پنل

رفع عيب كنترل :

1-  خرابي كنترل ( تعويض كريستال)

2-  آيسي سيستم

3-  چشمي

بیشتر بخوانید
قابلیت DLNA چیست و چگونه کار می کند ؟

4-  نبود ولتاژ چشمي

5-  اتصال بودن دكمه هاي پنل يا خراب بودن آن ها

6-  ايپيرام

7-  عواملي كه مي تواند در SDA , SDL دخالت كنند تعويض يا آزاد كردن پايه هايي كه با SDA , SDL كار مي كنند

قسمت كانال يابی  :

1-  رد كردن كانال

2-  تنظيم نشدن كانال

3-  ذخيره نشدن كانال

4-  دير آمدن تصوير هنگام تعويض شبكه

5-  برفكي بودن تصوير يا وجود پارازيت در تصوير

بررسي كانال يابي :

1-  خرابي تيونر

2-  خرابي بوبين AFT

3-  خرابي ولتاژ تيونيگ

4-  خرابي IF

5-  خرابي جنگل و سيستم

6- خراب بودن , AFC AGC

7-  ايپرام

عیب نرم افزاری :

 

عيوب نرم افزاري در بعضي از موارد جزء عيوب نادر بشمار مي رود كه درصورت نبود اطلاعات كافي تعميركار را با مشكل مواجه مي كند . اين عيوب اكثراً در قسمت آي سي سيستم به وجود مي آيد و در مواقعي كه مشاهده مي شود تلويزيون داراي عملكرد نادرستي در بعضي از قسمتها مانند پنل جلوي تلويزيون و يا ذخيره نشدن كانال هاست ، اين عيب آشكار مي شود  .تنها راه برطرف كردن اين عيب برنامه ريزي دوبارة آي سي و يا تعويض آن است.