ممنونیم از اعتماد شما به بردشاپ

جهت مشاهده و پیگیری سفارش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.

مراحل انجام سفارش توسط ایمیل و پیامک برای شما ارسال خواهد شد.

ساعت کاری تحویل پست 12 می باشد بنابراین سفارش هایی که قبل 11 ثبت شده اند در همان روز ارسال می شود.

ساعت کاری تحویل تیپاکس 5 می باشد بنابراین سفارش هایی که قبل ساعت 4 در همان روز ارسال می شود.

ساعت تحویل بسته ها به اتوبوس 8 تا 9 شب می باشد.